Szkoła Żeglarstwa Szekla
Szkoła Żeglarstwa Szekla

Uprawnienia

Systemy, w których szkolimy: 

 • Polski Związek Żeglarski (PZŻ),
 • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW),
 • Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland (ISSA).

Uprawnienia do prowadzenia jachtów i motorówek 

BEZ UPRAWNIEŃ

Zgodnie z przepisami z dnia 1 styczni 2008 r. osoby nie posiadające żadnych uprawnień żeglarskich mogą pływać jachtem żaglowym o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m lub jachtem motorowym z silnikiem o mocy nie przekraczającej 10kW (ok. 13 KM). Jacht żaglowy może być wyposażony w dowolnej mocy silnik pomocniczy (za pomocniczy napęd mechaniczny jachtu żaglowego uważa się dowolnej mocy silnik spalinowy, elektryczny, hydrauliczny itp.).

Podstawa prawna: (ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1208).

 

Z UPRAWNIENIAMI

Osoby pragnące pływać większymi jednostkami lub o większej mocy silnika (np. większy jacht lub skuter wodny), według polskich przepisów powinny posiadać stosowne uprawnienia potwierdzone odpowiednim patentem nadanym przez Polski Związek Żeglarski (PZŻ) lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

 

Jak zdobyć uprawnienia i gdzie?

Wystarczy odbyć szkolenie i zdać egzamin. Prowadzimy odpowiednie kursy w różnych formach: stacjonarne (obozy), wędrowne (rejsy) oraz weekendowe (motorowodne) dla osób cierpiących na brak czasu. Szkolenia przeprowadzane są przez najlepszych instruktorów. Egzamin jest podzielony na dwa etapy - teoretyczny i praktyczny.
 

Jachty żaglowe

Na Mazurach do kierowania rekreacyjnym jachtem żaglowym bez ograniczenia pod względem powierzchni żagla czy długości upoważniona jest osoba legitymująca się stopniem żeglarza jachtowego. Osoby legitymujące się wyższymi stopniami żeglarskimi posiadają ponadto uprawnienia do żeglugi po wodach morskich.
 

Jachty motorowe

Aby kierować jachtem motorowym z silnikiem o mocy przekraczającej 10kW (ok. 13KM) należy posiadać kwalifikacje potwierdzone odpowiednim patentem sternika motorowodnego lub starszego sternika motorowodnego.  

Do holowania narciarzy lub obiektów latających (np. parasail) wymagana jest dodatkowa licencja (na holowanie narciarza wodnego, na holowanie statków powietrznych).
 

Cudzoziemcy

Polskie przepisy nie mówią nic na temat zezwolenia lub zakazu prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych przez cudzoziemców po wodach śródlądowych. Istnieją jedynie wytyczne w Instrukcji Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie uprawiania żeglarstwa. Według instrukcji obcokrajowiec może:

 • Legitymować się zagranicznym certyfikatem kompetencji uznanym przez PZŻ (paragraf 7 pkt.3),

 • Zdać egzamin i uzyskać odpowiedni patent PZŻ (paragraf 3 pkt.6),

 • Otrzymać odpowiedni patent PZŻ bez egzaminu legitymując się zagranicznymi certyfikatem zgodnie z kwalifikacjami określonymi w tym certyfikacie (paragraf 3 pkt.7).

Słowniczek

Jacht motorowy - oznacza statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji. Za jacht motorowy uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa. Dz. U. Nr 112, poz. 729).

Jacht żaglowy - oznacza statek, którego główny napęd stanowią żagle.

Pomocniczy napęd mechaniczny jachtu żaglowego - dowolnej mocy silnik spalinowy, elektryczny, hydrauliczny itp. 

 

Egzaminy

Nowe Rozporządzenie Minister  dnia 09.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej ustaliło następującą wysokość opłat za egzaminy na poszczególne stopnie: 

 • Żeglarz Jachtowy i Sternik Motorowodny i Licencje na holowanie - 250 zł, 
 • Sternik Jachtowy, Starszy Sternik Motorowodny - 350 zł, 
 • Za wystawienie wszystkich patentów i licencji - 50 zł,
 • Uwaga do 26 lat przysługuje 50% zniżka od wszystkich tych opłat,
 • Więcej informacji na http://www.pya.org.pl/

Szkolenia i egzaminy odbywają się w każdym tygodniu od kwietnia do września. Egzaminujemy w Resorcie Niegocin (w soboty i niedziele). Terminy wszystkich egzaminów znajdziecie na stronie www.egzaminy.info

 

Międzynarodowe Certyfikaty żeglarskie ISSA

Należy pamiętać o tym, że nasze certyfikaty to certyfikaty umiejętności, a nie uprawnienia. Oznacza to, że poświadczają one posiadane umiejętności i nie nadają żadnych praw. Na takiej samej zasadzie funkcjonują certyfikaty i patenty wszystkich organizacji międzynarodowych oraz wielu krajowych związków żeglarskich w Europie.
 

Filozofia systemu ISSA to klarowne i praktyczne szkolenia obejmujące wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Szkolenia na poziomach podstawowych są okrojone do niezbędnego minimum. Wymagamy jednak, aby te minimum zostało opanowane, tak aby posiadacze naszych certyfikatów mogli samodzielnie prowadzić jachty w bezpieczny sposób. Stawiamy nacisk na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Bardzo ważny jest odpowiedni poziom wiedzy, ale jeszcze ważniejsze jest poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. W naszym systemie na certyfikatach umieszczamy imię i nazwisko instruktora oraz nazwę szkoły – podkreśla to odpowiedzialność instruktora i szkoły za osobę, której wydawany jest certyfikat. Nasz system obejmuje praktycznie wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Trudność zdobywania certyfikatów rośnie wraz ze zwiększaniem się wymaganego zakresu wiedzy i biegłości posługiwania się nią.
 

Nowe certyfikaty ISSA są zgodne z nową polityką globalną tej organizacji, w której stowarzyszenia lokalne mogą z jednej strony lepiej dopasować programy szkoleń na poszczególne certyfikaty do swoich potrzeb, warunków i wymogów a z drugiej strony mogą sprawniej dbać o poziom wyszkolenia na poszczególnych etapach. Dawne certyfikaty nie tracą ważności. Natomiast nowe certyfikaty są bardziej precyzyjne, jeżeli chodzi o opisywanie umiejętności, przez co łatwiej jest nam je propagować w krajach, którym zdarza się bardziej formalnie podchodzić do żeglarstwa rekreacyjnego. Nowe certyfikaty są częścią nowoczesnego systemu szkolenia. Należy pamiętać o tym, że są to certyfikaty umiejętności i poświadczają one poziom wiedzy w dniu oceniania/egzaminu. Nie należy ich traktować jako uprawnień/ograniczeń. Tzn. jeżeli posiadam certyfikat Inshore Skippera, to nie oznacza, że nie mogę pływać poza strefą przybrzeżną i w nocy.