Szkoła Żeglarstwa Szekla
 • Systemy, w których szkolimy
  • Polski Związek Żeglarski (PZŻ),
  • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW),
  • Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland (ISSA).

  Uprawnienia do prowadzenia jachtów i motorówek 

  BEZ UPRAWNIEŃ

  Zgodnie z przepisami z dnia 1 styczni 2008 r. osoby nie posiadające żadnych uprawnień żeglarskich mogą pływać jachtem żaglowym o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m lub jachtem motorowym z silnikiem o mocy nie przekraczającej 10kW (ok. 13 KM). Jacht żaglowy może być wyposażony w dowolnej mocy silnik pomocniczy (za pomocniczy napęd mechaniczny jachtu żaglowego uważa się dowolnej mocy silnik spalinowy, elektryczny, hydrauliczny itp.).

  Podstawa prawna: (ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1208).

   

  Z UPRAWNIENIAMI

  Osoby pragnące pływać większymi jednostkami lub o większej mocy silnika (np. większy jacht lub skuter wodny), według polskich przepisów powinny posiadać stosowne uprawnienia potwierdzone odpowiednim patentem nadanym przez Polski Związek Żeglarski (PZŻ) lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

   

  Jak zdobyć uprawnienia i gdzie?

  Wystarczy odbyć szkolenie i zdać egzamin. Prowadzimy odpowiednie kursy w różnych formach: stacjonarne (obozy), wędrowne (rejsy) oraz weekendowe (motorowodne) dla osób cierpiących na brak czasu. Szkolenia przeprowadzane są przez najlepszych instruktorów. Egzamin jest podzielony na dwa etapy - teoretyczny i praktyczny.
   

  Jachty żaglowe

  Na Mazurach do kierowania rekreacyjnym jachtem żaglowym bez ograniczenia pod względem powierzchni żagla czy długości upoważniona jest osoba legitymująca się stopniem żeglarza jachtowego. Osoby legitymujące się wyższymi stopniami żeglarskimi posiadają ponadto uprawnienia do żeglugi po wodach morskich.
   

  Jachty motorowe

  Aby kierować jachtem motorowym z silnikiem o mocy przekraczającej 10kW (ok. 13KM) należy posiadać kwalifikacje potwierdzone odpowiednim patentem sternika motorowodnego lub starszego sternika motorowodnego.  

  Do holowania narciarzy lub obiektów latających (np. parasail) wymagana jest dodatkowa licencja (na holowanie narciarza wodnego, na holowanie statków powietrznych).
   

  Cudzoziemcy

  Polskie przepisy nie mówią nic na temat zezwolenia lub zakazu prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych przez cudzoziemców po wodach śródlądowych. Istnieją jedynie wytyczne w Instrukcji Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie uprawiania żeglarstwa. Według instrukcji obcokrajowiec może:

  • Legitymować się zagranicznym certyfikatem kompetencji uznanym przez PZŻ (paragraf 7 pkt.3),

  • Zdać egzamin i uzyskać odpowiedni patent PZŻ (paragraf 3 pkt.6),

  • Otrzymać odpowiedni patent PZŻ bez egzaminu legitymując się zagranicznymi certyfikatem zgodnie z kwalifikacjami określonymi w tym certyfikacie (paragraf 3 pkt.7).

  Słowniczek

  Jacht motorowy - oznacza statek o napędzie mechanicznym przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji. Za jacht motorowy uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa. Dz. U. Nr 112, poz. 729).

  Jacht żaglowy - oznacza statek, którego główny napęd stanowią żagle.

  Pomocniczy napęd mechaniczny jachtu żaglowego - dowolnej mocy silnik spalinowy, elektryczny, hydrauliczny itp. 

   

  Egzaminy

  Nowe Rozporządzenie Minister  dnia 09.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej ustaliło następującą wysokość opłat za egzaminy na poszczególne stopnie: 

  • Żeglarz Jachtowy i Sternik Motorowodny i Licencje na holowanie - 250 zł, 
  • Sternik Jachtowy, Starszy Sternik Motorowodny - 350 zł, 
  • Za wystawienie wszystkich patentów i licencji - 50 zł,
  • Uwaga do 26 lat przysługuje 50% zniżka od wszystkich tych opłat,
  • Więcej informacji na http://www.pya.org.pl/

  Szkolenia i egzaminy odbywają się w każdym tygodniu od kwietnia do września. Egzaminujemy w Resorcie Niegocin (w soboty i niedziele). Terminy wszystkich egzaminów znajdziecie na stronie www.egzaminy.info

   

  Międzynarodowe Certyfikaty żeglarskie ISSA

  Należy pamiętać o tym, że nasze certyfikaty to certyfikaty umiejętności, a nie uprawnienia. Oznacza to, że poświadczają one posiadane umiejętności i nie nadają żadnych praw. Na takiej samej zasadzie funkcjonują certyfikaty i patenty wszystkich organizacji międzynarodowych oraz wielu krajowych związków żeglarskich w Europie.
   

  Filozofia systemu ISSA to klarowne i praktyczne szkolenia obejmujące wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Szkolenia na poziomach podstawowych są okrojone do niezbędnego minimum. Wymagamy jednak, aby te minimum zostało opanowane, tak aby posiadacze naszych certyfikatów mogli samodzielnie prowadzić jachty w bezpieczny sposób. Stawiamy nacisk na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Bardzo ważny jest odpowiedni poziom wiedzy, ale jeszcze ważniejsze jest poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. W naszym systemie na certyfikatach umieszczamy imię i nazwisko instruktora oraz nazwę szkoły – podkreśla to odpowiedzialność instruktora i szkoły za osobę, której wydawany jest certyfikat. Nasz system obejmuje praktycznie wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Trudność zdobywania certyfikatów rośnie wraz ze zwiększaniem się wymaganego zakresu wiedzy i biegłości posługiwania się nią.
   

  Nowe certyfikaty ISSA są zgodne z nową polityką globalną tej organizacji, w której stowarzyszenia lokalne mogą z jednej strony lepiej dopasować programy szkoleń na poszczególne certyfikaty do swoich potrzeb, warunków i wymogów a z drugiej strony mogą sprawniej dbać o poziom wyszkolenia na poszczególnych etapach. Dawne certyfikaty nie tracą ważności. Natomiast nowe certyfikaty są bardziej precyzyjne, jeżeli chodzi o opisywanie umiejętności, przez co łatwiej jest nam je propagować w krajach, którym zdarza się bardziej formalnie podchodzić do żeglarstwa rekreacyjnego. Nowe certyfikaty są częścią nowoczesnego systemu szkolenia. Należy pamiętać o tym, że są to certyfikaty umiejętności i poświadczają one poziom wiedzy w dniu oceniania/egzaminu. Nie należy ich traktować jako uprawnień/ograniczeń. Tzn. jeżeli posiadam certyfikat Inshore Skippera, to nie oznacza, że nie mogę pływać poza strefą przybrzeżną i w nocy.

Polski Związek Żeglarski (PZŻ), Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW), Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland (ISSA). Uprawnienia do prowadzenia jachtów i motorówek  BEZ UPRAWNIEŃ Zgodnie z przepisami z...

czytaj więcej

 • Żeglarskie

  Polskie patenty żeglarskie według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku.

  ŻEGLARZ JACHTOWY

  Wymagania:

  • ukończenie 14 roku życia,
  • zdanie egzaminu.

  Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12 m na morzu po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

  JACHTOWY STERNIK MORSKI

  Wymagania:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich po uzyskaniu stopnia żeglarza jachtowego, w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  • zdanie egzaminu.

  Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 18m po wodach morskich

  KAPITAN JACHTOWY

  Wymagania:

  • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego,
  • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej powyżej 7,5m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.

  Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich

  Osoby mające "stary" patent (tzn. wystawiony do końca 2012 roku), aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ z wnioskiem o wystawienie nowego patentu. 

Polskie patenty żeglarskie według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku. ŻEGLARZ JACHTOWY Wymagania: ukończenie 14 roku życia, zdanie egzaminu. Uprawnienia: prowadzenie jachtów żaglowych bez...

czytaj więcej

 • Motorowodne

  Polskie patenty motorowodne według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku.

  STERNIK MOTOROWODNY

  Wymagania: 

  • ukończenie 14 roku życia,
  • zdanie egzaminu.

  Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej,
  • osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (84 KM).

  MORSKI STERNIK MOTOROWODNY

  Wymagania: 

  • ukończenie 18 roku życia,
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich  w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  • zdanie egzaminu.

  Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

  KAPITAN MOTOROWODNY

  Wymagania: 

  • posiadanie stopnia morskiego sternika motorowodnego,
  • odbycie co najmniej sześciu rejsów morskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m oraz jeden rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).     

   

  Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  • prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich bez ograniczeń.

  MECHANIK MOTOROWODNY

  Wymagania:

  • zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW,
  • zdanie egzaminu.

  Uprawnienia:

  • pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

   

  LICENCJA - holowanie narciarza wodnego i/lub statków powietrznych

  Wymagania:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • posiadania co najmniej patent sternika motorowodnego,
  • zdanie egzaminu sprawdzającego po zakończeniu szkolenia.

  Uprawnienia:

  • holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów nawodnych,
  • holowanie statków powietrznych,
  • powyższe licencje można robić razem lub tylko jedną z nich.

  Osoby mające "stary" patent (tzn. wystawiony do końca 2012 roku), aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW z wnioskiem o wystawienie nowego patentu.

Polskie patenty motorowodne według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku. STERNIK MOTOROWODNY Wymagania:  ukończenie 14 roku życia, zdanie egzaminu. Uprawnienia: prowadzenie jachtów...

czytaj więcej

 • Międzynarodowe ISSA

  Szkoła Żeglarstwa Szekla jest certyfikowaną szkołą ISSA   

  Federacja Szkół Żeglarskich ISSA to największe w Polsce stowarzyszenie prywatnych szkół i stowarzyszeń żeglarskich o bogatej tradycji szkolenia i wychowania pod żaglami. Certyfikaty ISSA to potwierdzenie praktycznych umiejętności. Od początku 2014 roku patenty żeglarskie i motorowodne ISSA GLOBAL wydawane są w Anglii i mają jeden wzór na całym świecie. Certyfikaty są honorowane w krajach EU.

   

  Certyfikaty żeglarskie

  Yacht Crewwykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego

  Przeznaczony dla tych, którzy dopiero zaczynają żeglować po morzu. Chcą się uczyć i zgłębiać tajniki żeglarstwa żeby w przyszłości samemu móc prowadzić jachty.

  Posiadacz certyfikatu Yacht Crew powinien z zaangażowaniem uczestniczyć w pracach na pokładzie i w obsłudze jachtu morskiego. Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystać przy zdobywaniu kolejnych stopni żeglarskich.

   

  Inland skipper – sternik śródlądowy

  Certyfikat przeznaczony jest dla osób pływających po śródlądziu. Zaświadcza on o biegłości w prowadzeniu jachtów żaglowych.

  Mimo braku obowiązku posiadania uprawnień w przypadku jachtów o długości do 7,5 m warto wziąć udział w szkoleniu. Dzięki temu, w krótkim czasie zdobędziecie potrzebną wiedzę i unikniecie częstych błędów.

   

   

  Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skipper

  Patent dedykowany dla żeglarza, który jest w stanie samodzielnie poprowadzić jacht morski w ciągu dnia, w obszarze przybrzeżnym.

  Osoba mająca takie uprawnienia może wynająć jacht do pływania turystycznego, właściwie na każdym akwenie czarterowym. Powinna sprawnie obsługiwać jacht oraz manewrować na żaglach i silniku.

   


  Offshore Skipper - zaawansowany sternik jachtu morskiego

  Osoby, które posiadają wiedzę z zakresu żeglarstwa morskiego na poziomie Inshore skipper lecz mają znaczne doświadczenie – to adresaci certyfikatu Offshore skipper.

  Skipperzy ci, są biegli w manewrowaniu jachtem na żaglach i na silniku. Pływali na więcej niż jednym akwenie (np. M. Północne, Adriatyk), mają za sobą dłuższe przeloty (60mM) i sprawnie prowadzą nawigację.

   

  Master of Sailing Yacht – stopień skippera zawodowego

  Stopień zawodowy dla profesjonalnych skipperów, którzy doskonale potrafią manewrować, obsługiwać jacht i jego urządzenia. Wymagana jest perfekcyjna znajomość przepisów i nawigacji. Konieczne są zdolności interpersonalne i umiejętność kierowania załogą.

  Skipper zawodowych to ktoś odpowiedzialny, komu można zaufać, powierzyć sprzęt i innych ludzi. Wymagana jest duża praktyka oraz ukończenie innych kursów.

   

  Certyfikaty motorowodne

  ISSA Inland Power Yacht Skipper – sternik motorowodny

  Certyfikat potwierdza umiejętność samodzielnego kierowania łodzią motorową w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu. Daje możliwość holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych. Szkolenie obejmuje także prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy. Teoria i praktyka odbywa się na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu. Dla osób od 12 roku życia. Wymagane doświadczenie: brak.

   

  ISSA Inshore Power Yacht Skipper - starszy sternik motorowodny

  Stopień dostępny po kilkudniowym szkoleniu z teorii i praktyki w żegludze morskiej. Kandydat musi posiadać wiedzę z zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz mieć ukończone 18 lat. Certyfikat potwierdza możliwość samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych w celach rekreacyjnych: na śródlądziu bez ograniczeń, na morzach zamkniętych bez ograniczeń, na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu z wyłączeniem wód pływowych.

   

  ISSA Offshore Power Yacht Skipper – morski sternik motorowodny

  Jest to certyfikat dla osób doświadczonych w żegludze morskiej, które samodzielne prowadzą jachty morskich oraz żeglują na wodach pływowych. Wymagania: 18 lat, posiadanie certyfikatów: Inshore Power Yacht Skipper (lub innego odpowiadającego programem), SRC, pierwsza pomoc, safety training. Stopień ten umożliwia samodzielne prowadzenie jachtów motorowych w żegludze rekreacyjnej bez ograniczeń. Jest to szkolenie teoretyczne w formie wykładów i warsztatów-ćwiczeń oraz weryfikacja stażu.

Szkoła Żeglarstwa Szekla jest certyfikowaną szkołą ISSA    Federacja Szkół Żeglarskich ISSA to największe w Polsce stowarzyszenie prywatnych szkół i stowarzyszeń żeglarskich o bogatej tradycji szkolenia i wychowania pod żaglami....

czytaj więcej

Edukator rokuOpinie

 • Szanujemy Twój czas
 • Żeglarz jachtowy
 • Sternik Motorowodny
 • Jachtowy Sternik Morski
 • Testy egzaminacyjne (1300 pytań)
 • Darmowy dostęp on-line
 • Najwyższa jakość materiałów
 • Filmy Edukacyjne
 • Otrzymujesz pełen dostęp
 • Symulacja egzaminu
 • Najlepsze w Polsce materiały
 • Gwarancja sukcesu

Logo Szekla

Przejdź do góry strony