Liczba zadowolonych klientów 10 528


OBOZY ŻEGLARSKIE, SZKOLENIA ŻEGLARSKIE
REJSY, MAZURY, WYCIECZKI SZKOLNE

Egzaminy

Egzamin na patent Żeglarza Jachtowego

Jesteśmy podmiotem upoważnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów żeglarskich. Egzaminy na Patent Żeglarza Jachtowego przeprowadzamy w każdą sobotę o godzinie 8.00 w naszej bazie na Mazurach w Resorcie Niegocin w Wilkasach.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to Test jednokrotnego wyboru, gdzie na 75 pytań należy odpowiedzieć w ciągu 90 min. Część praktyczna to egzamin na jachcie, gdzie należy prawidłowo wykonać wszystkie elementy przeprowadzone na szkoleniu.
 
Koszt egzaminu nie jest ujęty w cenie kursu i wynosi
- dorośli - 250 zł 
- osoby uczące się, które nie przekroczyły 26 roku życia 50% zniżki! - 125 zł (należy okazać ważną legitymacę szkolną lub studencką przed egzaminem)

Opłata za wydanie patentu
Płatna do PZŻ-tu po zdaniu egzaminu.
- dorośli - 50 zł 
- osoby uczące się, które nie przekroczyły 26 roku życia 50% zniżki! - 25 zł (należy okazać ważną legitymacę szkolną lub studencką przed wydaniem patentu)