Egzaminy

Egzamin na patent żeglarza jachtowego:

Jesteśmy podmiotem upoważnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów żeglarskich. Egzaminy na Patent Żeglarza Jachtowego przeprowadzamy w każdą sobotę o godzinie 8:30 w naszej bazie na Mazurach w Resorcie Niegocin w Wilkasach.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru, gdzie na 75 pytań należy odpowiedzieć w ciągu 90 minut. Część praktyczna to egzamin na jachcie, gdzie należy prawidłowo wykonać wszystkie elementy przeprowadzone na szkoleniu.

Koszt egzaminu nie jest ujęty w cenie kursu i wynosi:

  • Dorośli - 250 złotych,
  • Osoby uczące się, które nie przekroczyły 26 roku życia 50% zniżki - 125 złotych (należy okazać ważną legitymacę szkolną lub studencką przed egzaminem).

Opłata za wydanie patentu:
(płatna do PZŻ-tu po zdaniu egzaminu):

  • Dorośli - 50 złotych, 
  • Osoby uczące się, które nie przekroczyły 26 roku życia 50% zniżki - 25 zł (należy okazać ważną legitymacę szkolną lub studencką przed wydaniem patentu).

Przejdź do góry strony