Liczba zadowolonych klientów 10 528


OBOZY ŻEGLARSKIE, SZKOLENIA ŻEGLARSKIE
REJSY, MAZURY, WYCIECZKI SZKOLNE
 • Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa

  Kurs na MIŻ-a

  Mazury / 10 dni / Kurs Instruktorski

  Terminy: 12 - 22.06.2018


  Uczestnicy: osoby pełnoletnie - żeglarze


  Czas trwania: 10 dni


  Miejsce: Resort Niegocin Wilkasy


  Ilość osób: Max 18 (po 6 na jachcie)


  TERMINY I CENY

 • Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ przeznaczony jest dla osób posiadających patent żeglarza jachtowego co najmniej od roku i wiążących swoją przyszłość ze szkoleniami żeglarskimi.

   
  Do szkolenia może zostać dopuszczona osoba, która:
   
  • ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie, 
  • posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
  • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.


  CENA 1299 zł  - Rezerwuj >>>

  Ważne i istotne – istnieje możliwość odpracowania 100 % kursu w nadchodzącym sezonie letnim!
  Po szczegóły zapraszamy do kontaktu!

  Organizatorem szkolenia jest Komisja Szkolenia PZŻ


  Program Szkolenia:

   
  Szkolenie na stopień MIŻ PZŻ rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części praktycznej, obejmującej wybrane manewry na żaglach oraz części teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z zakresu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego.
   
  Szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ dzieli się na 3 fazy:
   
  I) Etap pierwszy to unifikacja manewrów. Etap pierwszy unifikacji zostanie zakończony doskonaleniem techniki manewrowania. 
   
  II) Etap drugi szkolenia to przekształcenie manewrów technicznych w manewry dydaktyczne. Będziemy uczyć Was, jak nauczać innych żeglowania. Zajmiemy się metodyką nauczania manewrów na wodzie, jak również technikami prowadzenia wykładu.
   
  III) Etap trzeci kursu, który będzie realizowany jednocześnie z etapem pierwszym i drugim, w godzinach porannych, jak również w każdy dzień bezwietrzny czy deszczowy – to część teoretyczna.
   
   
  PAMIĘTAJ – kurs instruktorski przygotowuje kursantów do przekazywania wiedzy, więc przyjeżdżając musisz być dobrze przygotowany z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na stopień Żeglarza Jachtowego. My nauczymy Cię jak tę wiedzę przekazać prostym i zrozumiałym językiem.
   
   
  Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ wydawany jest przez Polski Związek Żeglarski.
   
  Dzięki patentowi instruktorskiemu możemy prowadzić zajęć szkoleniowe na obozach i rejsach żeglarskich. Pozwala on także w udziale w pracach komisji egzaminacyjnej na stopnie żeglarskie.
   
  Organizator
   
  Organizatorem szkolenia jest Komisja Szkolenia PZŻ.
  Masz pytania zadzwoń: +48 531 40 90 40
   
   

  Cena: 1299 zł

  Cena obejmuje:
  Praktyczne i teoretyczne szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, kadrę instruktorską, sprzęt i materiały szkoleniowe, opłaty portowe (w porcie Resort Niegocin), paliwo do jachtów. Możliwe spanie na jachtach!
   
  Cena nie obejmuje:
  Wyżywienia, zakwaterowania (innego niż na jachtach), opłat za porty (inne porty niż Resort Niegocin), opłat wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej za patent i egzamin
   
  Patent MIŻ – opłata za egzamin: 320 zł + opłata za wydanie patentu: 50 zł,
   
  Ważne i istotne – istnieje możliwość odpracowania 100 % kursu w nadchodzącym sezonie letnim!
  Po szczegóły zapraszamy do kontaktu!
   
   
  Miejsce organizacji kursu:
  Stacjonujemy w porcie Resort Niegocin w Wilkasach niedaleko Giżycka. Zapenia on nam idealny dostęp do akwenu treningowego jakim jest Jezioro Niegocin, a także dobrze wyposażone sale wykładowe. Na terenie Resortu znajduje się restauracja/stołówka, gdzie za niewielka opłata można wykupić posiłki (dzienne wyżywienie kosztuje ok 40 zł)
   
   

  Sposób uzyskania stopnia:

   
  1. Należy spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane aktualnymi przepisami:
   
  Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:
   
  • ukończone 18 rok życia (najpóźniej w dniu egzaminu),
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
  • umiejętność pływania potwierdzona odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.
   
  2. Ukończyć szkolenie.
   
  3. Spełnić warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:
   
  • ukończenie szkolenia – poświadczone przez KWŻ tego kursu,
  • wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
  • przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
  1. dokument tożsamości,
  2. dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
  3. patent żeglarski,
  • wniesienie opłaty za egzamin (cennik).
   
  4. Zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy.
   
   
  5. Wnieść opłatę za wydanie patentu i dostarczyć 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm do patentu (zgodne z przepisami dotyczącymi wydawania dowodów osobistych).