Szkoła Żeglarstwa Szekla

Międzynarodowe ISSA

Szkoła Żeglarstwa Szekla jest certyfikowaną szkołą ISSA   

Federacja Szkół Żeglarskich ISSA to największe w Polsce stowarzyszenie prywatnych szkół i stowarzyszeń żeglarskich o bogatej tradycji szkolenia i wychowania pod żaglami. Certyfikaty ISSA to potwierdzenie praktycznych umiejętności. Od początku 2014 roku patenty żeglarskie i motorowodne ISSA GLOBAL wydawane są w Anglii i mają jeden wzór na całym świecie. Certyfikaty są honorowane w krajach EU.

 

Certyfikaty żeglarskie

Yacht Crewwykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego

Przeznaczony dla tych, którzy dopiero zaczynają żeglować po morzu. Chcą się uczyć i zgłębiać tajniki żeglarstwa żeby w przyszłości samemu móc prowadzić jachty.

Posiadacz certyfikatu Yacht Crew powinien z zaangażowaniem uczestniczyć w pracach na pokładzie i w obsłudze jachtu morskiego. Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystać przy zdobywaniu kolejnych stopni żeglarskich.

 

Inland skipper – sternik śródlądowy

Certyfikat przeznaczony jest dla osób pływających po śródlądziu. Zaświadcza on o biegłości w prowadzeniu jachtów żaglowych.

Mimo braku obowiązku posiadania uprawnień w przypadku jachtów o długości do 7,5 m warto wziąć udział w szkoleniu. Dzięki temu, w krótkim czasie zdobędziecie potrzebną wiedzę i unikniecie częstych błędów.

 

 

Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skipper

Patent dedykowany dla żeglarza, który jest w stanie samodzielnie poprowadzić jacht morski w ciągu dnia, w obszarze przybrzeżnym.

Osoba mająca takie uprawnienia może wynająć jacht do pływania turystycznego, właściwie na każdym akwenie czarterowym. Powinna sprawnie obsługiwać jacht oraz manewrować na żaglach i silniku.

 


Offshore Skipper - zaawansowany sternik jachtu morskiego

Osoby, które posiadają wiedzę z zakresu żeglarstwa morskiego na poziomie Inshore skipper lecz mają znaczne doświadczenie – to adresaci certyfikatu Offshore skipper.

Skipperzy ci, są biegli w manewrowaniu jachtem na żaglach i na silniku. Pływali na więcej niż jednym akwenie (np. M. Północne, Adriatyk), mają za sobą dłuższe przeloty (60mM) i sprawnie prowadzą nawigację.

 

Master of Sailing Yacht – stopień skippera zawodowego

Stopień zawodowy dla profesjonalnych skipperów, którzy doskonale potrafią manewrować, obsługiwać jacht i jego urządzenia. Wymagana jest perfekcyjna znajomość przepisów i nawigacji. Konieczne są zdolności interpersonalne i umiejętność kierowania załogą.

Skipper zawodowych to ktoś odpowiedzialny, komu można zaufać, powierzyć sprzęt i innych ludzi. Wymagana jest duża praktyka oraz ukończenie innych kursów.

 

Certyfikaty motorowodne

ISSA Inland Power Yacht Skipper – sternik motorowodny

Certyfikat potwierdza umiejętność samodzielnego kierowania łodzią motorową w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu. Daje możliwość holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych. Szkolenie obejmuje także prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy. Teoria i praktyka odbywa się na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu. Dla osób od 12 roku życia. Wymagane doświadczenie: brak.

 

ISSA Inshore Power Yacht Skipper - starszy sternik motorowodny

Stopień dostępny po kilkudniowym szkoleniu z teorii i praktyki w żegludze morskiej. Kandydat musi posiadać wiedzę z zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz mieć ukończone 18 lat. Certyfikat potwierdza możliwość samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych w celach rekreacyjnych: na śródlądziu bez ograniczeń, na morzach zamkniętych bez ograniczeń, na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu z wyłączeniem wód pływowych.

 

ISSA Offshore Power Yacht Skipper – morski sternik motorowodny

Jest to certyfikat dla osób doświadczonych w żegludze morskiej, które samodzielne prowadzą jachty morskich oraz żeglują na wodach pływowych. Wymagania: 18 lat, posiadanie certyfikatów: Inshore Power Yacht Skipper (lub innego odpowiadającego programem), SRC, pierwsza pomoc, safety training. Stopień ten umożliwia samodzielne prowadzenie jachtów motorowych w żegludze rekreacyjnej bez ograniczeń. Jest to szkolenie teoretyczne w formie wykładów i warsztatów-ćwiczeń oraz weryfikacja stażu.

Przejdź do góry strony