Liczba zadowolonych klientów 12 342


OBOZY ŻEGLARSKIE, SZKOLENIA ŻEGLARSKIE
REJSY, MAZURY, WYCIECZKI SZKOLNE

Międzynarodowe issa

Szkoła żeglarstwa Szekla jest certyfikowaną szkołą ISSA   

Federacja Szkół Żeglarskich ISSA to największe w Polsce stowarzyszenie prywatnych szkół i stowarzyszeń żeglarskich o bogatej tradycji szkolenia i wychowania pod żaglami. Certyfikaty ISSA to potwierdzenie praktycznych umiejętności. Od początku 2014 roku patenty żeglarskie i motorowodne ISSA GLOBAL wydawane są w Anglii i mają jeden wzór na całym świecie . 
 
Certyfikaty są honorowane w krajach EU.
 

Certyfikaty żeglarskie

Yacht Crewwykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego
Przeznaczony dla tych, którzy dopiero zaczynają żeglować po morzu. Chcą się uczyć i zgłębiać tajniki żeglarstwa żeby w przyszłości samemu móc prowadzić jachty.
Posiadacz certyfikatu Yacht Crew powinien z zaangażowaniem uczestniczyć w pracach na pokładzie i w obsłudze jachtu morskiego. Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystać przy zdobywaniu kolejnych stopni żeglarskich.
 
 
 
Inland skipper – sternik śródlądowy
Certyfikat przeznaczony jest dla osób pływających po śródlądziu. Zaświadcza on o biegłości w prowadzeniu jachtów żaglowych.
Mimo braku obowiązku posiadania uprawnień w przypadku jachtów o długości do 7,5 m warto wziąć udział w szkoleniu. Dzięki temu, w krótkim czasie zdobędziecie potrzebną wiedzę i unikniecie częstych błędów.
 
 
 
Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skipper
Patent dedykowany dla żeglarza, który jest w stanie samodzielnie poprowadzić jacht morski w ciągu dnia, w obszarze przybrzeżnym.
Osoba mająca takie uprawnienia może wynająć jacht do pływania turystycznego, właściwie na każdym akwenie czarterowym. Powinna sprawnie obsługiwać jacht oraz manewrować na żaglach i silniku.
 

 
Offshore Skipper - zaawansowany sternik jachtu morskiego
Osoby, które posiadają wiedzę z zakresu żeglarstwa morskiego na poziomie Inshore skipper lecz mają znaczne doświadczenie – to adresaci certyfikatu Offshore skipper.
Skipperzy ci, są biegli w manewrowaniu jachtem na żaglach i na silniku. Pływali, na więcej niż jednym akwenie (np.: M. Północne, Adriatyk), mają za sobą dłuższe przeloty (60mM) i sprawnie prowadzą nawigację.
 
 
 
Master of Sailing Yacht – stopień skippera zawodowego
Stopień zawodowy dla profesjonalnych skipperów, którzy doskonale potrafią manewrować, obsługiwać jacht i jego urządzenia. Wymagana jest perfekcyjna znajomość przepisów i nawigacji.
Konieczne są zdolności interpersonalne i umiejętność kierowania załogą.
Skipper zawodowych to ktoś odpowiedzialny, komu można zaufać, powierzyć sprzęt i innych ludzi.
Wymagana jest duża praktyka oraz ukończenie innych kursów.
 
 

Certyfikaty motorowodne

 
ISSA Inland Power Yacht Skipper – Sternik motorowodny
Certyfikat potwierdza umiejętność samodzielnego kierowania łodzią motorową w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu. Daje możliwość holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych.
Szkolenie obejmuje także prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy.
Teoria i praktyka odbywa się na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu.
Dla osób od 12 roku życia. Wymagane doświadczenie: brak.
 
 
ISSA Inshore Power Yacht Skipper - Starszy sternik motorowodny
Stopień dostępny po kilkudniowym szkoleniu z teorii i praktyki w żegludze morskiej
Kandydat musi posiadać wiedzę z zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz mieć ukończone 18 lat.
Certyfikat potwierdza możliwość samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych w celach rekreacyjnych:
na śródlądziu bez ograniczeń
na morzach zamkniętych bez ograniczeń
na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu z wyłączeniem wód pływowych
 
 
ISSA Offshore Power Yacht Skipper – Morski sternik motorowodny
Jest to certyfikat dla osób doświadczonych w żegludze morskiej, które samodzielne prowadzą jachty morskich oraz żeglują na wodach pływowych.
Wymagania: 18 lat, posiadanie certyfikatów: Inshore Power Yacht Skipper (lub innego odpowiadającego programem), SRC, pierwsza pomoc, safety training.
Stopień ten umożliwia samodzielne prowadzenie jachtów motorowych w żegludze rekreacyjnej bez ograniczeń
Jest to szkolenie teoretyczne w formie wykładów i warsztatów-ćwiczeń oraz weryfikacja stażu.