Szkoła Żeglarstwa Szekla

Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego

KURS INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA

Terminy: 20-28.08.2022 

Uczestnicy: Posiadacze uprawnień żeglarskich

Czas trwania: 9 dni

Miejsce: Port Piękny Brzeg (Baza Szkoły Żeglarstwa Szekla)

Ilość osób: 18

Cena:
brak id
/ 9 dni

Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego
Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego

Opis

Kurs 

Instruktor Sportu - Żeglarstwo 

Instruktor sportu - Sporty Motorowodne 

Po pozytywnie zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu spełniającą wymogi Ministerstwa Sportu oraz upoważnia do uczestnictwa jako członek komisji egzaminacyjnej żeglarskiej lub motorowodnej na Patenty Żeglarskie i Motorowodne wydawane przez Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

 

Sprzęt :  Nowoczesne jachty kabinowe z rumplem ( sedna 26 , Antila 27) + RIB 60KM 

Kadra główna : Weronika Fornalik, Kamil Bajsarowicz, Maciej Bujny 

Wiek uczestników : 17+ 

Miejsce : Piękny Brzeg - kurs stacjonarne / wędrowny 

Ilość osób : max 18 

 

Termin 

Czas trwania: 9 dni  20.08 –28.08.2022 

 

Cena 1999 zł. 

(dla wybranych osób możliwość odpracowania kursu) 

+ 250  zł. Opłata egzaminacyjna i wydanie książeczki instruktorskiej żeglarski ) 

+ 250  zł. Opłata egzaminacyjna i wydanie książeczki instruktorskiej motorowodnej) 

Warunek przystąpienia do kursu 

 • ukoczone 17 lat
 • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski - KURS INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA 
 • posiada stopień sternika motorowodnego o lub wyższy stopień motorowodny - KURS INSTRUKTOR SPORTÓW MOTOROWODNYCH 
 • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego/patent sternika motorowodnego, 
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Więcej informacji: Weronika   tel. 730 126 699

weronika@obozyzeglarskie.com 

Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego

Program

Jeśli lubisz żeglarstwo i sporty motorowodne, przekazywanie tej wiedzy i umiejętności sprawia Ci przyjemność i czujesz, że chcesz to robić, to zapraszamy Ciebie na kurs instruktora żeglarstwa i sportów motorowodnych!

PROGRAM 

Rozpoczęcie 20  sierpnia ( sobota godz. 12.00 ) 

Zakończenie 28  sierpnia ( niedziela godz. 12.00 egzamin - zakończenie ok godz. 16.00) 

 

Program szkolenia oparty jest na wytycznych PZŻ oraz PZMiNW i obejmuje:

Część teoretyczna

1. Teoria nauczania: 

 • proces nauczania i jego elementy; 

 • potrzeby, motywacja, cel i świadomość celu, 

 • rozwój osobniczy człowieka; etapy rozwoju fizycznego, rozwój psychomotoryczny, w tym różnica w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 • psychologiczne aspekty uczenia się i nauczania, 

 • komunikacja w nauczaniu.

2. Rola i zadania nauczyciela

 1. planowanie nauczania,

 2. kierowanie procesem uczenia się,

 3. ewaluacja procesów nauczania i uczenia się, 

 4. organizacja środowiska uczenia się.

3. Formy i metody nauczania: 

 1. metody nauczania umiejętności i rozwiązywania zagadnień – dobór metod, 

 2. metody praktycznego nauczania pojęć i zasad – efektywności i aktywności uczestników,

 3. metody kształtowania postaw, autorytet – budowanie i utrata autorytetu,

 4. metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych.

4. Odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna, 

 1.  ubezpieczenie OC instruktora i nauczyciela,

 2. postępowanie po wypadku, dokumentacja, zgłoszenie ubezpieczenia, odszkodowanie,

 3. formy zatrudnienia nauczycieli, w tym: umowy o pracę, zlecenie lub o wolontariat. 

5. Ochrona środowiska naturalnego w tym: zapobieganie zanieczyszczeniom wód.

6. Etyka i etykieta żeglarska oraz ceremoniał żeglarski. 

Część praktyczna

1. Teoria żeglowania: 

a. opis ruchu jachtu, powstawanie sił - aerodynamicznej i hydrodynamicznej, 

b. dobór kąta natarcia wiatru na płaszczyznę żagli, współdziałanie żagli, trym żagli, 

c. sprawność ożaglowania i sprawność hydrodynamiczna, 

d. stateczność kierunkowa, nawietrzność i zawietrzność (w żegludze pod pełnym ożaglowaniem, zarefowanym, na samym foku, na samym grocie),

e. stateczność kierunkowa i zwrotność jachtu na silniku w ruchu do przodu i do tyłu, m.in. w sytuacjach: z podniesioną i opuszczoną płetwą mieczową i sterową (jacht żaglowy),

f. stateczność poprzeczna, interpretacja wykresu momentu prostującego, trym jachtu, znajomość parametrów śruby napędowej oraz trym silnika zaburtowego, 

h.  żegluga w trudnych warunkach, bezpieczeństwo żeglugi, a teoria żeglowania. 

2. Manewrowanie jachtem żaglowym i motorowym: 

a. klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem, 

b. planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa, demonstracja manewru, omówienie manewru, 

c. znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend żeglarskich, 

d. prawidłowa technika prowadzenia jachtu oraz kryteria poprawności czynności i manewrów, 

e. manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych, 

f. zasady bezpieczeństwa w czasie manewrowania jachtem. 

3. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem: 

a. obsadzanie, doskonalenie i optymalizacja praktycznej obsługi stanowisk manewrowych na jachcie, 

b.  korygowanie pozycji i postawy, rozszerzanie podzielności uwagi oraz wyrabianie zaawansowanej koordynacji ruchowej sternika jachtu w ruchu pod żaglami i na silniku, 

c. ćwiczenie i standaryzacja komunikacji w załodze oraz poprawienie sposobu dowodzenia (kierowania) załogą podczas manewrów. 

4.  Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach:

a. zasady bezpieczeństwa w trakcie przebywania i pływania na jachcie, 

b.  zasady przygotowania jachtu do żeglugi, 

c. systematyka czynności i manewrów, 

d. sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów 

 

Kurs Instruktora zakończony jest egzaminem na który składa się:

 • egzamin praktyczny z metodyki nauczania jachtem żaglowym i motorowodnym - każdy losuje jedno zagadnienie do zrealizowania na podstawie przygotowanego konspektu.

 • egzamin teoretyczny z zagadnień poruszonych na kursie.

Po zdanym egzaminie uzyskujecie legitymację instruktora żeglarstwa i sportów motorowodnych wystawiony przez “Szekla” Szkoła Żeglarstwa, który umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich i motorowodnych, oraz uczestniczenie w pracach komisji egzaminacyjnej (po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem) na stopnie żeglarskie i motorowodne. 

 

Kurs instruktora żeglarstwa i motorowodnego

Rezerwacja

Termin Kod Cena Ilość wolnych miejsc Rezerwacja
20-08-2022 - 28-08-2022 KI 34/22 1999 zł 14 Rezerwuj
17-09-2022 - 25-09-2022 KI 38/22 1999 zł 6 Rezerwuj

CENA ZAWIERA:

 • Udział w pełnym kursie instruktorskim: żeglarskim i motorowodnym, 
 • Wyżywienie (przyrządzane samodzielnie) 
 • Dostęp do sali szkoleniowej 
 • Materiały szkoleniowe,
 • Opłaty portowe, 
 • 9 noclegów na nowoczesnych i bezpiecznych jachtach wyposażonych w segment kuchenny, tzw. kambuz,
 • Paliwo do silnika,
 • Opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej,
 • Serwis w trakcie kursu,
 • Szeroki dostęp do motorówki RIB - 60 KM  

CENA NIE ZAWIERA:

 • Dojazdu
 • Opłaty za egzamin i wydanie legitymacji instruktorskiej: Żeglarski 250 zł / Motorowodny 250 zł.  

Więcej Informacji  Weronika  tel. 730126699

weronika@obozyzeglarskie.com 

Przejdź do góry strony