Liczba zadowolonych klientów 10 528


OBOZY ŻEGLARSKIE, SZKOLENIA ŻEGLARSKIE
REJSY, MAZURY, WYCIECZKI SZKOLNE

OPIS

Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ przeznaczony jest dla osób posiadających patent żeglarza jachtowego co najmniej od roku i wiążących swoją przyszłość ze szkoleniami żeglarskimi.

 
Do szkolenia może zostać dopuszczona osoba, która:
 
 • ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie, 
 • posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
 • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.


CENA 1299 zł  - Rezerwuj >>>

Ważne i istotne – istnieje możliwość odpracowania 100 % kursu w nadchodzącym sezonie letnim!
Po szczegóły zapraszamy do kontaktu!

Organizatorem szkolenia jest Komisja Szkolenia PZŻ


Program Szkolenia:

 
Szkolenie na stopień MIŻ PZŻ rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części praktycznej, obejmującej wybrane manewry na żaglach oraz części teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z zakresu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego.
 
Szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ dzieli się na 3 fazy:
 
I) Etap pierwszy to unifikacja manewrów. Etap pierwszy unifikacji zostanie zakończony doskonaleniem techniki manewrowania. 
 
II) Etap drugi szkolenia to przekształcenie manewrów technicznych w manewry dydaktyczne. Będziemy uczyć Was, jak nauczać innych żeglowania. Zajmiemy się metodyką nauczania manewrów na wodzie, jak również technikami prowadzenia wykładu.
 
III) Etap trzeci kursu, który będzie realizowany jednocześnie z etapem pierwszym i drugim, w godzinach porannych, jak również w każdy dzień bezwietrzny czy deszczowy – to część teoretyczna.
 
 
PAMIĘTAJ – kurs instruktorski przygotowuje kursantów do przekazywania wiedzy, więc przyjeżdżając musisz być dobrze przygotowany z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na stopień Żeglarza Jachtowego. My nauczymy Cię jak tę wiedzę przekazać prostym i zrozumiałym językiem.
 
 
Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ wydawany jest przez Polski Związek Żeglarski.
 
Dzięki patentowi instruktorskiemu możemy prowadzić zajęć szkoleniowe na obozach i rejsach żeglarskich. Pozwala on także w udziale w pracach komisji egzaminacyjnej na stopnie żeglarskie.
 
Organizator
 
Organizatorem szkolenia jest Komisja Szkolenia PZŻ.
Masz pytania zadzwoń: +48 531 40 90 40
 
 

Cena: 1299 zł

Cena obejmuje:
Praktyczne i teoretyczne szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, kadrę instruktorską, sprzęt i materiały szkoleniowe, opłaty portowe (w porcie Resort Niegocin), paliwo do jachtów. Możliwe spanie na jachtach!
 
Cena nie obejmuje:
Wyżywienia, zakwaterowania (innego niż na jachtach), opłat za porty (inne porty niż Resort Niegocin), opłat wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej za patent i egzamin
 
Patent MIŻ – opłata za egzamin: 320 zł + opłata za wydanie patentu: 50 zł,
 
Ważne i istotne – istnieje możliwość odpracowania 100 % kursu w nadchodzącym sezonie letnim!
Po szczegóły zapraszamy do kontaktu!
 
 
Miejsce organizacji kursu:
Stacjonujemy w porcie Resort Niegocin w Wilkasach niedaleko Giżycka. Zapenia on nam idealny dostęp do akwenu treningowego jakim jest Jezioro Niegocin, a także dobrze wyposażone sale wykładowe. Na terenie Resortu znajduje się restauracja/stołówka, gdzie za niewielka opłata można wykupić posiłki (dzienne wyżywienie kosztuje ok 40 zł)
 
 

Sposób uzyskania stopnia:

 
1. Należy spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane aktualnymi przepisami:
 
Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:
 
 • ukończone 18 rok życia (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
 • umiejętność pływania potwierdzona odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.
 
2. Ukończyć szkolenie.
 
3. Spełnić warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:
 
 • ukończenie szkolenia – poświadczone przez KWŻ tego kursu,
 • wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
 • przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
 1. dokument tożsamości,
 2. dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
 3. patent żeglarski,
 • wniesienie opłaty za egzamin (cennik).
 
4. Zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy.
 
 
5. Wnieść opłatę za wydanie patentu i dostarczyć 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm do patentu (zgodne z przepisami dotyczącymi wydawania dowodów osobistych).