Liczba zadowolonych klientów 12 342


OBOZY ŻEGLARSKIE, SZKOLENIA ŻEGLARSKIE
REJSY, MAZURY, WYCIECZKI SZKOLNE

Żeglarskie

Polskie patenty żeglarskie według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku.

ŻEGLARZ JACHTOWY >>>
JACHTOWY STERNIK MORSKI >>>
KAPITAN JACHTOWY >>>

------------------------------------

ŻEGLARZ JACHTOWY

Wymagania:
 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu.
Uprawnienia:
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.
--------------------------------------------
 

JACHTOWY STERNIK MORSKI

Wymagania:
 • ukończenie 18 roku życia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich po uzyskaniu stopnia żeglarza jachtowego, w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu.
Uprawnienia:
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 18m po wodach morskich
 
----------------------------------------------

KAPITAN JACHTOWY

Wymagania:
 • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego,
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej powyżej 7,5m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m.
 
Uprawnienia:
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich
---------------------------------------------
 
Osoby mające "stary" patent (tzn. wystawiony do końca 2012 roku), aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ z wnioskiem o wystawienie nowego patentu.