Szkoła Żeglarstwa Szekla

Motorowodne

Polskie patenty motorowodne według rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku.

STERNIK MOTOROWODNY

Wymagania: 

 • ukończenie 14 roku życia,
 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej,
 • osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (84 KM).

MORSKI STERNIK MOTOROWODNY

Wymagania: 

 • ukończenie 18 roku życia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich  w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

KAPITAN MOTOROWODNY

Wymagania: 

 • posiadanie stopnia morskiego sternika motorowodnego,
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów morskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m oraz jeden rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).     

 

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich bez ograniczeń.

MECHANIK MOTOROWODNY

Wymagania:

 • zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW,
 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia:

 • pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

 

LICENCJA - holowanie narciarza wodnego i/lub statków powietrznych

Wymagania:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadania co najmniej patent sternika motorowodnego,
 • zdanie egzaminu sprawdzającego po zakończeniu szkolenia.

Uprawnienia:

 • holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów nawodnych,
 • holowanie statków powietrznych,
 • powyższe licencje można robić razem lub tylko jedną z nich.

Osoby mające "stary" patent (tzn. wystawiony do końca 2012 roku), aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW z wnioskiem o wystawienie nowego patentu.

Przejdź do góry strony